DALI Privacy- en Cookiebeleid

DALI, en de website dalimonitoring.com, wordt aangeboden door Vigotec nv en Fluves nv (hierna: Vigotec en Fluves). Bij elk bezoek aan deze website worden persoonlijke gegevens van de gebruiker verzameld en verwerkt door Vigotec en Fluves. Vigotec en Fluves hebben een duidelijk en nauwkeurig beleid voor de bescherming van deze persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake.

Persoonlijke gegevens

De volgende persoonsgegevens van de gebruiker kunnen tijdens het bezoek aan de website worden verwerkt:

- Contact- en identificatiegegevens van de gebruiker (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, enz.);

- Andere gegevens, bijvoorbeeld een mogelijke toepassing van de gebruiker;

- Het IP-adres van de gebruiker;

- Alle andere informatie die de gebruiker vrijwillig aan Vigotec en Fluves heeft meegedeeld (bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of registraties op de website);

- Het geheel van informatie over de pagina's die de gebruiker op de website heeft geraadpleegd.

Doelstellingen van de verwerking

Deze persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

- de inhoud van de website verbeteren;

- de gebruiker informeren over wijzigingen in de website;

- contact opnemen met de gebruiker voor marketing- en publiciteitsdoeleinden;

- indien de gebruiker persoonsgegevens verstrekt in het kader van een aanvraag, om deze aanvraag te behandelen en op te volgen;

- statistisch onderzoek met betrekking tot het gebruik van de website.

Overdracht van persoonsgegevens

Vigotec en Fluves kunnen de persoonsgegevens van de gebruiker delen met dochterondernemingen of filialen die producten of diensten aanbieden die de gebruiker kunnen interesseren. Vigotec en Fluves kunnen de persoonsgegevens van de gebruiker ook meedelen aan zowel particuliere als openbare rechtspersonen die rechtstreeks contact hebben met Vigotec en Fluves, en dit om de bovengenoemde doeleinden te bereiken.

Recht van toegang, rectificatie, afschaffing en verzet

In overeenstemming met de Belgische wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft de gebruiker het recht om zijn persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen. De gebruiker heeft ook het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Gelieve hiervoor contact op te nemen met info@dalimonitoring.com.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt (dit is een bestand dat door onze server wordt verstuurd en op de harde schijf van de computer van de gebruiker wordt opgeslagen). Een cookie slaat het spoor op van de bezochte website en bevat informatie over dit bezoek. Onze cookies dienen in de eerste plaats om de overdracht van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of te vergemakkelijken of om een specifiek door de gebruiker van de website gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren. Cookies moeten het bezoek van de website door de gebruiker vergemakkelijken en de dialoog verbeteren. De gebruiker kan de installatie van cookies op zijn computer weigeren door zijn browser op deze manier in te stellen. Deze weigering kan echter de toegang tot bepaalde diensten van de website verhinderen.

Veiligheidsmaatregelen en vertrouwelijkheid

Vigotec en Fluves hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen tegen verlies, misbruik of vernietiging van de op deze website ontvangen informatie.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De gebruiker kan aanvullende informatie over de geldende privacywetgeving verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Wetstraat 35, 1000 Brussel.

Hubspot

Op deze website gebruiken we HubSpot voor verschillende doeleinden. HubSpot is een softwarebedrijf uit de VS met een vestiging in België. Contact: HubSpot, Notarisstraat 1, B - 9000 Gent, België, Telefoon: +32 932 00398. Hubspot is een geïntegreerde softwareoplossing die we gebruiken voor verschillende aspecten van onze online marketing. Dit omvat onder andere: e-mailmarketing, social media publishing & reporting, rapportering, contactbeheer (bv. gebruikerssegmentatie & CRM), landingspagina's en contactformulieren.

Onze registratieservice stelt bezoekers van onze website in staat om meer te weten te komen over ons bedrijf, om inhoud te downloaden en om hun contactgegevens te verstrekken, samen met verdere demografische informatie. Deze informatie wordt samen met de inhoud van onze website opgeslagen op de servers van onze softwarepartner HubSpot. Wij kunnen deze informatie gebruiken om contact te leggen met de bezoekers van onze website en om te bepalen welke diensten van ons bedrijf voor hen interessant zijn. Alle door ons verzamelde informatie valt onder dit privacybeleid. Wij gebruiken alle verzamelde informatie uitsluitend voor het optimaliseren van onze marketingmaatregelen.

Meer informatie over het privacybeleid van Hubspot vindt u hier.

Meer informatie over Hubspot met betrekking tot de EU-Data Protection Regulations kunt u hier vinden.

Meer informatie over HubSpots cookies vindt u hier en hier.

In het kader van de optimalisatie van onze marketingactiviteiten kan Hubspot de volgende gegevens verzamelen en verwerken:

 • Geografische ligging
 • Browsertype
 • Navigatie-informatie
 • Referentie URL
 • Prestatiegegevens
 • Informatie over hoe vaak de applicatie wordt gebruikt
 • Gegevens van mobiele apps
 • HubSpot-abonnementsdiensten
 • Bestanden die ter plaatse worden weergegeven
 • Domeinnamen
 • Bekeken pagina's
 • Geaggregeerd gebruik
 • Versie van het besturingssysteem
 • Internetprovider
 • IP-adres
 • Apparaatidentificatie
 • Duur van het bezoek
 • Van waar de applicatie werd gedownload
 • Besturingssysteem
 • Gebeurtenissen die zich binnen de toepassing voordoen
 • Toegangstijden
 • Clickstream-gegevens
 • Apparaatmodel en -versie

We gebruiken ook de contactformulieren van HubSpot. De wettelijke basis van de verwerking is uw toestemming volgens Art. 6 (1)(a) GDPR. Als u niet wilt dat HubSpot de bovengenoemde gegevens verzamelt en verwerkt, kunt u uw toestemming te allen tijde weigeren of intrekken met werking voor de toekomst. De gegevens worden opgeslagen zolang als nodig is voor het doel van de processie. De gegevens zullen worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerking. De gegevens kunnen worden overgedragen aan de VS als onderdeel van de verwerking door Hubspot. De veiligheid van de overdracht wordt gewaarborgd door zogenaamde standaard contractuele clausules, die garanderen dat de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan een veiligheidsniveau dat overeenkomt met dat van de GDPR. Indien de standaardcontractbepalingen niet volstaan om een adequaat beveiligingsniveau vast te stellen, wordt in artikel 2, lid 1, onder b), van de overeenkomst bepaald dat de verwerking van de persoonsgegevens onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenkomt met dat van de GDPR. 49, lid 1, onder a), van de GDPR als rechtsgrondslag dienen.